บ้านปลอดภัย
ไร้ปลวกและสัตว์รบกวน

หัวใจในการบริการของเรา คือ ตรงเวลา ซื่อสัตย์ ฉับไว คุ้มค่า ไม่เรื้อรัง
ทุกระบบปลอดภัยและได้ผลจริง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

scroll down

ทำไมต้อง WK Workpro?

01

ควบคุมมาตรฐาน

เชื่อถือได้จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี และการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและสากล รวมถึงมาตรฐานการให้บริการของเรา

ควบคุมมาตรฐาน

เชื่อถือได้จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี
และการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและสากล
รวมถึงมาตรฐานการให้บริการของเรา

02

ใส่ใจบริการ

เรามุ่งหวังและให้ความสำคัญ
กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของเรา
โดยคำนึงถึงการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
มาเป็นอันดับแรก

ใส่ใจบริการ

เรามุ่งหวังและให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของเรา
โดยคำนึงถึงบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

03

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงจุด และหมดปัญหาอย่างแท้จริง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงจุด หมดปัญหาอย่างแท้จริง

บริการของเรา

บริการกำจัดปลวก

มีการบริการด้านการกำจัดปลวก
และวางระบบท่อน้ำยาปลวก รวมทั้ง
พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
โดยนักวิชาการ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ
และทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน

บริการกำจัดปลวก

มีการบริการด้านการกำจัดปลวกและวางระบบท่อน้ำยาปลวก รวมทั้งพร้อมให้คำปรึกษา
และคำแนะนำโดยนักวิชาการ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน

บริการกำจัดปลวก

มีการบริการด้านการกำจัดปลวกและวางระบบท่อน้ำยาปลวก รวมทั้งบริการให้กับองค์กรเอกชนและภาครัฐ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยนักวิชาการ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน

กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

มีการบริการด้านการกำจัดมด แมลงวัน แมลงสาบ หนู พร้อมให้คำปรึกษา
และคำแนะนำ โดยนักวิชาการ
รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน

กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

มีการบริการด้านการกำจัดมด แมลงวัน แมลงสาบ หนู พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
โดยนักวิชาการ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน

กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

มีการบริการด้านการกำจัดมด แมลงวัน แมลงสาบ หนู
พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยนักวิชาการ
รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน

บริการทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาดของบริษัททุกคน
ได้รับการฝึกทักษะการทำความสะอาด
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะให้การบริการด้านความสะอาดที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

บริการทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาดของบริษัททุกคนได้รับการฝึกทักษะการทำความสะอาดที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะให้การบริการด้านความสะอาดที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

บริการทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาดทุกคนได้รับการฝึกทักษะ
การทำความสะอาดที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะให้การบริการด้านความสะอาด
ที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้ามากที่สุด

ทีมงานคุณภาพที่คุณมั่นใจได้

เราเตรียมการบริการและทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ พร้อมคอยช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณมั่นใจในการบริการและมาตรฐานระดับสากลที่คุณจะต้องพึงพอใจ

เราเตรียมการบริการและทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
พร้อมคอยช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณมั่นใจ
ในการบริการและมาตรฐานระดับสากลที่คุณจะต้องพึงพอใจ

ลูกค้าที่ไว้วางใจบริการของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าที่เลือกเราให้บริการคุณ ทั้งยังมีหน่วยงานและบ้านพักอาศัยอื่นๆอีกมากมายอีกกว่าร้อยรายการ
ขอขอบคุณลูกค้าที่เลือกเราให้บริการคุณ
ทั้งยังมีหน่วยงานและบ้านพักอาศัยอื่นๆอีกมากมายอีกกว่าร้อยรายการ

มั่นใจในมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001 : 2005

รับรองด้านเอกสาร CMP
รับรองการทำงาน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
บ้านและสถานประกอบการ

มอก. S

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
กับการบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง
ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

รูปภาพผลงาน

Contact Us

Location

บริษัท ดับบลิวเค เวิร์คโปร จำกัด
253/1452 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

© 2022 All Rights Reserved.